Опаковане и индустриално оборудване - ИНДУСТРИАЛ ПАК

ЕКО опаковки и кашони с високо качество на атрактивни цени.

Непрекъснатата промяна на товари, форми и размери за опаковане прави пазара на опаковки изключително динамичен.  За да отговори на нуждите на този пазар нашата компания се развива със същото темпо, търсейки нови и иновативни решения за индустриално опаковане.