Зелена политика

Индустриал пак ЕООД се ангажира с корпоративни политики и практики благоприятни за опазване на околната среда. Целта ни е да постигнем екологично съвършенство в ежедневната дейност на компанията, като прилагаме добрите „зелени” практики.

КРАТКОСРОЧНИ ЦЕЛИ:

 • Да повишим съзнанието на нашите клиенти за необходимостта от екологични политики и практики
 • Да насърчим работата с доставчици, които прилагат такива политики и практики
 • Да осъществяваме мониторинг на процеса на прилагане на екологични практики в ежедневните дейности на фирмата

Нашата политика по опазване на околната среда е фокусирана върху:

ОПАЗВАНЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ

 • Давайки възможност на гостите ни спалното им бельо да бъде подменяно по тяхно желание не на всяка нощувка от престоя им
 • Стимулирайки ги да участват в програмата за повторна употреба на хавлии
 • Ползвайки тоалетни и кранчета за пестене на вода

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ

  • Стремим се да пестим енергия, като предлагаме продукти с иновативна технология/ниски микрони – висока устойчивост/ , които се нуждаят от минимално нагряване за постигане на максимален шринк ефект.

РЕЦИКЛИРАНЕ

 • Събираме разделно отпадъците, които акумулират от остатъчни

опаковки нашите клиенти и участваме в програма

за рециклиране на стъкло и пластмаса.

 

ДОСТАВЧИЦИ И ПРОДУКТИ

 

 

  • Работим предимно с доставчици прилагащи зелени практики

 

  • Всички продукти на фирмата са рециклируеми

 

Индустриал пак ЕООД провежда дългострочна корпоративна политика за устойчиво развитие и ще продължи да търси и прилага нови практики за опазване на околната среда, както и да участва в нови екологични инициативи и в бъдеще.