Конвейри за палети

0 out of 5

Конвейерите за палети играят важна роля в материалния поток. Чрез системите от конвейери за транспортиране на палета се намалява времето за транспортиране между производствените зони и мястото за складиране. Автоматизирането на този процес, допринася за намаляване на цялостния производствен процес и намаляване амортизацията на използваната подемна техника.

Описание