Автоматична опаковъчна машина със странично слепване - TP 601 Y Tauris

Автоматична опаковъчна машина със странично слепване - TP 601 Y Tauris

Основни характеристики
• Лесна за работа и обслужване
• Надеждна и здрава слепваща глава
• Контрол на температурата за слепване
• Контрол на времето за охлаждане
• Електронен контрол на силата на стягане
• Автоматично зареждане на лентата
• Автоматично изхвърляне на лентата
• Работна маса с пасивен конвейер

Технически характеристики

• Скорост на опаковане до 29 цикъла в минута
• Ширина на лентата 8 и 12 mm
• Ширина на лентата 0,55 – 0,75 mm
• Сила на стягане 7 – 45 kg
• Общо тегло 335 kg
• Захранване 220 V; 50/60Hz

Размер на арката

H / W

400

600

800

1000

1200

650

850

standard

1050

1250

1450

1650

1850