Политика за защита на личните данни

 Фирма ИНДУСТРИАЛ ПАК ЕООД цели открит и директен подход спрямо своите клиенти. Нашата Декларация за поверителност обяснява как управляваме, споделяме и съхраняваме Вашите данни.

 1. Лична информация – термина „лични данни“ в нашата Политика за поверителност имаме предвид информация, която се отнася до Вас и която може да бъде използвана, за да Ви идентифицира пряко или в комбинация с друга информация, която бихме могли да имаме на разположение.
 2. Ние обработваме Вашите лични данни, защото Вие използвате услугите на ИНДУСТРИАЛ ПАК ЕООД и/или защото Вие лично сте ни предоставили тази информация с попълването на Формата за контакт на някой от нашите уебсайтове/търговски изложения и/или при осъществяването на контакт с нас (в писмен вид).
 3. Всички лични данни ще бъдат управлявани в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2018. 1.1. Обработване на лични данни.
 4. За да сме в състояние да Ви предложим най-добрите си услуги, ние ще събираме определена информация, отнасяща се до Вас, в това число e-mail адрес, префикс, инициали, собствено име, презиме, фамилия, суфикс, пол, телефонен номер, номер на мобилен телефон, държава и език. Ние използваме контактните данни, които Вие споделяте с нас, за да Ви информираме относно статуса на Вашето запитване за информация/ оферти /задания/ услуги/ дейности на обекта или други въпроси, които биха могли да имат отношение към Вашето запитване за информация/ оферта/ задания/ доставки/ инсталации и установени споразумения.
 5. В допълнение, ние ще Ви информираме относно нашите разработки, свободни работни места, ще Ви предоставяме продуктова информация, промени, например в работното време, както и промоционални дейности.
 6. Търговските цели, за които използваме Вашите данни, включват счетоводни такива, фактуриране и одитиране, проверка на кредитна задлъжнялост или други банкови верификации, скрининг за измами, сигурност и законово определени цели, статистически маркетингови анализи, тестване на системи, поддръжка, разработване и осигуряване на съответствие с нашите законово установени цели (например нашето задължение да предоставим Вашата информация на правителствените власти).
 7. Защо имаме нужда от Вашата информация Обработваме Вашите лични данни, така че да можем да осъществим контакт с Вас по телефона, за да можем да Ви посетим и/или достигнем до Вас писмено (по еmail и/или поща). В допълнение, ние може да използваме Вашите лични данни за подписване на споразумение /задание, което сме установили с Вас.
 8. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни – Ние не съхраняваме Вашите лични данни по-дълго отколкото е стриктно необходимо за изпълнение на целите, за които ги събираме.
 9. Споделяне – споделяме Вашите лични данни само и единствено, ако това е необходимо за изпълнение на споразумение с Вас или за да осигурим съответствие с наше законово установено задължение.
 10. Достъп или премахване на данни – може да заявите достъп, коригиране, премахване или да отправите възражение на следния адрес: info@industrialpack.eu
 11. Кой е отговорен за Вашите данни – Нашата Политика за поверителност се прилага по отношение на личните данни, събирани и използвани от ИНДУСТРИАЛ ПАК ЕООД с ЕИК № 204481372 и със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул. Цариградско шосе 156. Ние упражняваме мониторинг върху процеса на събиране на Вашите лични данни, както и целите, за които се използват Вашите лични данни, в съответствие с приложимото Европейско законодателство, регулиращо защитата на поверителността Ви.
 12. Сигурност – Използваме надеждни мрежи за данни. Нашите уебсайтове са защитени посредством SSL сертификати, защити и пароли, като същите са често използвани в сектора. Ние подхождаме сериозно по отношение защитата на Вашите данни и сме предприели подходящи мерки, за да предотвратим злоупотреба, загуба, неоторизиран достъп, нежелани публикации и неправомерно модифициране.
 13. Чрез попълване и изпращане на Форма за контакт на нашия уебсайт или чрез изпращане на e-mail, Вие ни предоставяте разрешение да съхраняваме Вашите лични данни и да ги използваме за целите на комуникацията.
 14. Анализиране – Нашите уебсайтове регистрират общи данни, касаещи посещения на уебсайта, което включва IP адреса на Вашия компютър, времето на извличане, както и информацията, изпратена посредством Вашия браузър. Тези данни се използват за анализ на посещенията в уебсайта и броя на кликванията, както и за да подобрим работата на нашия уебсайт. Тези данни са анонимизирани от Google.
 15. Актуализация – Периодично ще се правят промени в тази Политика за поверителност, в това число, продиктувани от новото европейско законодателство, касаещо защита на личните данни, което влезе в сила на 25.05.2018 (Регламента за защита на личните данни). В подобни случаи ние ще актуализираме тази Политика и ще публикуваме новата версия на нашия уебсайт.
 16. За контакт с нас – чувствайте се свободни да се свържете с нас, ако мислите че Вашите данни не са правилно защитени, в случай че има индикации за злоупотреба, или ако желаете да получите повече информация за това как осигуряваме защитата на личните данни, които събираме. Можете да изпращате Вашите въпроси, коментари и заявки относно настоящата Политика за поверителност на адрес: info@industrialpack.eu