Ръкав и полуръкав

0 out of 5

Описание

ZERUST® EXCOR® VALENO® ръкав и полуръкав са изработени от същия материал, както фолиото. Ръкавът е подходящ, когато клиентът иска сам да си запоява торбичките. Полуръкавът (това е ръкав, разрязан от едната страна) предлага решение за клиенти, които се нуждаят от фолио с голяма широчина (при широчина на руло полуръкав 1,5м, разгънато като фолио – широчината е 3 м).
ZERUST® EXCOR® VALENO® ръкав и полуръкав се предлагат в четири основни варианта:

  • Тип Е (фолио с жълт цвят) – за защита на черни метали – желязо, чугун и стомана.
  • Тип NEC (син цвят) – за защита на цветни метали – алуминий, мед, месинг и бронз.
  • Тип ММ (зелен цвят) – за защита на детайли състоящи се от черни и цветни метали.
  • Тип А (жълт цвят) – за всички метали. Специално фолио – необходима консултация.