Щанцови опаковки

0 out of 5

Описание

Технологията Die Cut или щанцово изрязване позволява изработката на редица специфични изделия – тавички, касетки, щайги самозакопчаващи се кутии и други. Тези опаковки намират приложение в редица отрасли на леката промишленост и селското стопанство. За тях е необходимо изработването на щанца според изискванията на клиента. Щанц формите се произвеждат в отде-
ла специализиран в този вид дейност.